Inka

Inka lub in’ga („publiczna pieczęć”) – w buddyzmie zen formalne potwierdzenie ukończenia przez ucznia treningu, dawane przez nauczyciela. Traktowane jest również jako poświadczenie urzeczywistnienia w praktyce zen.