Kącik lektur

Prezentujemy tu kilka tekstów, najnowszych, najbardziej aktualnych lub takich, które uważamy za szczególnie ważne. Więcej opracowań na różne tematy związane z buddyzmem, jego dziejami, recepcją w kulturze Zachodu, a także wybrane nauki mistrzów dawnych i współczesnych, znajdziesz w zakładkach Rozważania, Tradycja oraz Praktyka. Są to zarówno artykuły opublikowane wcześniej w innych miejscach oraz fragmenty książek, jak i teksty pisane przez członków naszej grupy na potrzeby tej strony.

Zapraszamy do lektury!