Kobong Kyŏnguk

Kobong Kyŏnguk (1890-1961) – koreański mistrz sŏn; jego imię dharmiczne oznacza „Stary szczyt”. Od dzieciństwa praktykował buddyzm w klasztorze Namjang. Został uczniem i spadkobiercą Dharmy mistrza sŏn Mangonga Wŏlmyŏna. Słynął z zaskakujących i niekonwencjonalnych zachowań. Nauczał wyłącznie ludzi świeckich i mniszki, gdyż uważał ich za bardziej zdeterminowanych i zaangażowanych od mnichów. Wyjątek zrobił tylko dla Seung Sahna, któremu udzielił przekazu dharmy. Wychował także kilka mniszek, które zostały opatkami znanych żeńskich klasztorów. Pod koniec życia dzięki pomocy Seunga Sahna zamieszkał w świątyni Hwagaesa, gdzie zmarł.