Łamanie wskazań


Ludzie, którym brakuje czystości, nie polegają na wskazaniach Buddy ani nie zachowują czujności co do trzech rodzajów karmy (karmy myśli, mowy i działania). Tacy ludzie prowadzą leniwe i rozwiązłe życie, spoglądając na innych z góry i prowokując spory.

Komentarz

Kiedy łamiesz wskazania – nawet w swoim umyśle – wtedy może się również pojawić każdy rodzaj złego działania.

Słowo zamykające 

Ci, którzy praktykują Dharmę, powinni zawsze pamiętać, że w jednej chwili armie karmicznych demonów mogą rozprzestrzenić się jak nagły pożar. Ich intencją jest wypaczenie i skażenie nauk o tym, jak odnaleźć właściwą drogę i właściwe życie. Jest to szczególnie prawdziwe w tym obecnym okresie zaniku Dharmy.


Tłum. z jęz. ang.: Leszek Wojas