List z instrukcjami dla ministra księcia Yi

Jak buddowie i patriarchowie mogliby od samego początku mieć tylko jedną Dharmę do przekazania ludziom! Gdyby została przekazana i otrzymana pojedyncza Dharma, to w jaki sposób  Dharma Buddy mogłaby dotrwać do obecnych czasów? W przeszłości mieszkańcy południowych Indii wierzyli głównie w karmę szczęścia. Czternasty patriarcha Nagardżuna specjalnie wybrał się, by ich pouczyć. Ci ludzie mówili: „To, że ludzie mają karmę szczęścia, jest najlepszą rzeczą na świecie. Na próżno mówisz o naturze Buddy, bo kto może ją zobaczyć?”. Nagardżuna odpowiedział: „Jeśli chcecie zobaczyć naturę Buddy, to przede wszystkim musicie pozbyć się własnej dumy”. Ci ludzie zapytali: „Czy natura Buddy jest duża czy mała?”. Patriarcha odrzekł: „Nie jest ani duża, ani mała, ani szeroka, ani wąska, nie ma w niej szczęścia ani nagrody, nie umiera ani się nie rodzi”. Jest to  bezpośrednie wskazanie na esencję umysłu. Kiedy wszyscy ci ludzie to usłyszeli, zostali oświeceni co do właściwej zasady. Jednak oświecenie jest zakorzenione w osobie, nie otrzymuje się go od innych. Dlatego powiedziano: „Buddowie pojawili się na świecie, a patriarcha przybył z Zachodu, ale nie mieli ani jednej Dharmy, którą mogliby przekazać ludziom”. Na tym polega zasada Drogi. W Dharmie Buddy nie ma nic, lecz przez długi czas trudno było znaleźć człowieka, który by to rozumiał. 

Wasza Dostojność nie jest na szczęście ani zbyt młody, ani zbyt stary, a pod względem zdolności i mądrości nie popada w niedomiar ani w nadmiar, właściwie reaguje na napotykane na co dzień sytuacje i dzięki temu może obudzić w sobie świadomość, a tym samym porzucić światowy, fałszywy i zanieczyszczony umysł, studiując i praktykując najwyższy rezultat bodhi Buddy. Gdyby wcześniej nie zostały zasiane nasiona pradżni, jak Wasza Wysokość mógłby takim się stać? Czyż nie jest napisane w sutrze: „Nie tylko jeden budda, dwóch buddów lub trzech, czterech czy pięciu buddów zostało zasianych dobrymi przyczynami; dobre korzenie zostały zasiane w nieskończonych milionach buddów i wytwarzają czystą wiarę”. Inny fragment mówi: „Budda głosił, że ta osoba nazywana jest doskonałością wszelkiego rodzaju mądrości”. Mam nadzieję, że Wasza Dostojność będzie stanowczy w dochowaniu swego postanowienia i w swym codziennym życiu, we wszystkich czterech rodzajach działań [chodzenie, stanie, siedzenie i leżenie], będzie utrzymywał wyłącznie nie-umysł i naturalnie dostosuje  się do Drogi. Wystarczy działać zgodnie z tym, a z pewnością nie będzie się zawiedzionym.Tłum. z jęz. ang.: Leszek Wojas