Sutra Lankavatara

Sutra Lankavara (znana też pod skróconą nazwą Lanka; sanskr. Lankāvatāra sutra) – jedna z najważniejszych sutr buddyzmu mahajany i wadżrajany. Zgodnie z tradycją, zawiera słowa Buddy po jego dotarciu na wyspę Lanka (demonów), później nazywaną Cejlonem (obecnie Sri Lanka).

Tekst tej sutry jest dość niesystematycznym ciągiem zapisów dotyczących filozofii o istocie umysłu. Ideologicznie sutra ta stanowi kontynuację nauk Sutry Lotosu. Najważniejszą myślą sutry Lankavatara jest przekonanie, że jedyną absolutną rzeczywistością jest świadomość (doktryna ta określana jest często hasłem „tylko umysł”). Według tych nauk wszystkie zjawiska są manifestacją umysłu, a przeświadczenie o ich niezależnej obiektywnej egzystencji jest iluzją, przyczyną cierpienia i krążenia istot w samsarze.