Sutra Serca

Maha Pradżnia Paramita Hridaja Sutra

Bodhisattwa Awalokiteśwara,
praktykując głęboko Pradżnię Paramitę,
postrzega pustkę wszystkich pięciu skandh
i uwalnia się od wszelkiego cierpienia i niepokoju.

Siariputro, forma nie jest różna od pustki,
pustka nie jest różna od formy;
to, co jest formą, jest pustką,
a to, co pustką — formą.
To samo dotyczy odczuć, postrzeżeń,
tendencji i świadomości.

Siariputro, wszystkie dharmy są puste;
nie pojawiają się ani nie znikają,
nie są skalane ani czyste,
nie zwiększają się ani nie zmniejszają.

Dlatego w pustce nie ma formy,
odczuć, postrzeżeń, tendencji i świadomości.

Nie ma oczu, uszu, nosa, języka, ciała ani umysłu.
Nie ma barw, dźwięków, zapachów, smaków, dotyku
ani przedmiotów umysłu;
nie ma sfery wzroku
i dalej aż do sfery świadomości umysłu.
Nie ma niewiedzy ani kresu niewiedzy,
i dalej aż do starości i śmierci;
nie ma też kresu starości i śmierci.

Nie ma cierpienia, jego przyczyny,
jego unicestwienia i ścieżki;
nie ma poznania ani osiągania,
ani niczego do osiągnięcia.

Dlatego dla bodhisattwy
zagłębionego w Pradżni Paramicie
umysł nie jest przeszkodą.
Gdy nie ma przeszkód,
żaden lęk nie istnieje.
Przekraczając wszystkie błędne poglądy,
przebywa on w nirwanie.

Wszyscy buddowie trzech czasów
polegają na Pradżni Paramicie
i osiągają Annutara Samjak Sambodhi.

Dlatego wiedz, że Pradżnia Paramita
jest wielką transcendentną mantrą,
wielką jaśniejącą mantrą,
najwyższą mantrą,
niezrównaną mantrą,
chroniącą przed wszelkim cierpieniem,
prawdziwą i bez błędu.

Dlatego głoś mantrę Pradżni Paramity,
głoś mantrę, która brzmi:

Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha
Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha
Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha

 

Komentarz do sutry