Bez przywiązania


Możesz nazywać to „umysłem”, „Buddą” lub „czującą istotą”. Jednak nie powinieneś przywiązywać się do tych określeń, rozróżniać czy starać się zrozumieć. Istota rzeczy jest właśnie taka jak to. Jeśli pojawi się choć jedna myśl, to już jest to błąd.

Komentarz

Nauki sutr opierają się na słowach takich, jak te trzy określenia: „umysł”, „Budda”, „czująca istota”, by wyrazić tę jedną rzecz. Medytacja sŏn uczy, że nie można przywiązywać się do żadnych słów ani do mowy. Podnoszenia lub odkładania. Stwarzania czy unicestwiania. Są to działania Wolnej Osoby, która nie ma żadnych przeszkód. To pokazuje, w jaki sposób buddowie i patriarchowie swobodnie używają niezliczonych zręcznych środków, by przekazywać swoje nauki.

Gatha

To jest jak słodki deszcz padający po długiej suszy,
Jak spotkanie ze starym przyjacielem w odległej, obcej krainie.Tłum. z jęz. ang.: Leszek Wojas