Buddyzm a kultura Zachodu

Budda - Odilon Redon
Budda – Odilon Redon

Początki świadomej i wieloaspektowej recepcji buddyzmu w Europie przypadają na wiek XIX; od tamtej pory – a w szczególności od II połowy XX wieku – myśl buddyjska wywiera coraz większy wpływ na zachodnią filozofię, psychologię, literaturę i sztukę, jak również na nauki ścisłe i biologiczne. Jednak już wcześniej pewne elementy związane z tą religią różnymi drogami przenikały do kultury Zachodu. Przejęte motywy nierzadko ulegały przeinaczeniom i zniekształceniom, niemniej niektóre z nich stały się ważnym źródłem inspiracji, zwłaszcza dla filozofów i artystów: literatów, malarzy, rzeźbiarzy i kompozytorów. W wyniku spotkań odmiennych sposobów myślenia i wrażliwości rodziły się nowe odpowiedzi na konkretne problemy i na odwieczne ludzkie tęsknoty.

Opracowania zamieszczane w tym dziale poświęcone są śledzeniu tych procesów i ich konsekwencji na przestrzeni dziejów oraz analizie zjawisk obserwowanych obecnie. Są to zarówno artykuły opublikowane wcześniej w innych miejscach, jak i teksty pisane przez członków naszej grupy na potrzeby tej strony.