Guanyin

Guanyin 觀音 (skrócona wersja chiń. imienia Guanshiyin 觀世音) – jedno z imion bodhisattwy Awalokiteśwary, oznaczające „(ten który/ta która) postrzega dźwięki świata”. Przedstawienia bodhisattwy Guanyin w postaci męskiej dotarły do Chin z Indii prawdopodobnie pod koniec dynastii Han w III w. n.e., natomiast imię to po raz pierwszy zostało użyte w chińskim tłumaczeniu Sutry Lotosu dopiero na początku V w. n.e. Pierwsze wizerunki tego bodhisattwy o cechach żeńskich pojawiły się w buddyjskiej ikonografii w Chinach w VI–VII w. n.e., a za czasów dynastii Tang w VII–X w. postać Guanyin przybrała ostatecznie wygląd kobiety. Obecnie bodhisattwa Guanyin przedstawiana jest w Chinach wyłącznie w postaci żeńskiej jako uosobienie wszechobejmującego współczucia. Taka wersja przyjęła się również w buddyzmie koreańskim, gdzie Guanyin występuje pod imieniem Kwan Um (Kuanŭm 관음) lub Kwan Seum (Kuanseŭm 관세음). Podobne przedstawienia istnieją również w Japonii i Wietnamie.