Instrukcje dla zgromadzonych

Baegun poinstruował zgromadzonych:

Starszy Pang powiedział:

Mam tylko nadzieję, że uznasz całe istnienie za puste, ale uważaj, by nie stworzyć czegoś, co nie istnieje.

Jeśli tylko zrozumiesz to zdanie, całe życie poszukiwań i studiów zostanie zakończone. Z tego powodu dharmom zasadniczo brakuje dharm, a umysł jest także nie-umysłem. Umysł i dharmy są puste, co jest prawdziwą charakterystyką rzeczywistości. Ale jednak obecnie uczniowie Drogi w większości boją się popadnięcia w pustkę. Ci, którzy przyjmują takie poglądy, błędnie pojmują celowe środki dawnych świętych i traktują chorobę jako lekarstwo. W szczególności nie wiedzą, że pustka pierwotnie nie ma pustki i nie wiedzą, że istnieje tylko jedna prawdziwa sfera Dharmy. Dlatego też Starszy Pang powiedział również:

Nie odnoście się z niechęcią do popadania w pustkę, gdyż upadek w pustkę również nie jest zły.

Jeśli przejrzysz to jedno zdanie, to nieograniczona zła karma i ignorancja natychmiast się rozpuszczą i rozproszą. Pojedyncza nauka wielkiego nauczania Pitaki głoszona przez Tego Który Tak Przyszedł również komentuje i wyjaśnia to jedno zdanie, ponieważ pustka jest substancją świadomości.


Tłum. z jęz. ang.: Leszek Wojas