Przebudzenie się do swojej prawdziwej natury

Pytanie: Za pomocą jakich środków można w jednym przebłysku myśli podążyć za światłem zdolności umysłu i przebudzić się do swojej prawdziwej natury?

Pojo Chinul: To tylko twój własny umysł; jakich więc innych środków potrzebujesz? Jeśli myślisz, że potrzebujesz jakichś środków, by szukać zrozumienia, jesteś jak ktoś, kto nie mogąc zobaczyć własnych oczu zakłada, że ich nie ma, i postanawia znaleźć jakiś sposób, by widzieć. Ale skoro w rzeczywistości ma oczy, to jak inaczej mógłby widzieć? Jeśli uświadomi sobie, że w rzeczywistości nigdy nie stracił oczu, to będzie to tym samym, co zobaczenie ich, i nie będzie już więcej szukać innego sposobu, by widzieć. Jak mógłby wtedy sądzić, że nie może widzieć? Twoja własna pierwotna świadomość jest dokładnie taka sama: skoro jest to twój własny umysł, jak inaczej możesz rozumieć? Jeśli poszukujesz jakiegoś innego sposobu rozumienia, nigdy nie uda ci się zrozumieć. Samo uświadomienie sobie, że nie ma niczego, co musisz zrozumieć, jest w istocie postrzeganiem natury.

Fragment pochodzi z Moguja’s Secrets on Cultivating the Mind
Tłum. z jęz. ang.: Leszek Wojas