Ślubowania

Ważną część naszej praktyki stanowi praca na rzecz czujących istot. Jej właściwy cel i kierunek wyznaczają wskazania i ślubowania. Decyzja o ich przyjęciu jest dobrowolna – podejmujemy ją wtedy, kiedy jesteśmy gotowi z pełną odpowiedzialnością złożyć przyrzeczenie, że wszystkie nasze działania będą podporządkowane dobru innych. Ślubując, że będziemy przestrzegać Pięciu Wskazań, zobowiązujemy się, że nie będziemy krzywdzić czujących istot, natomiast dzięki Czterem Wielkim Ślubowaniom uzyskujemy właściwy kierunek działania. Celem przyjmowania ślubowań nie jest zatem gromadzenie własnych zasług poprzez doskonalenie siebie, lecz kierowanie się w życiu dobrem innych i realizacja naszej prawdziwej ludzkiej natury.

Cztery Wielkie Ślubowania ● treść i komentarz

Pięć Wskazań ● treść i komentarz