Sutra Tysiąca Oczu i Rąk – tłumaczenie

(Czon Su Gjon)


Oto początek Sutry Tysiąca Oczu i Rąk.

Mantra, która oczyszcza złą karmę stworzoną przez mowę:
Suri suri mahasuri susuri sabaha

Mantra, która raduje bogów pięciu kierunków:
Namu samanda mot tanam om doro doro dżimi sabaha

Śpiew otwierający sutrę:

Najwyższa, całkowita, cudowna Dharma Buddy może nie zostać doświadczona przez milion kalp. Jednak teraz, skoro szczęśliwie ją ujrzałem(ujrzałam), usłyszałem(usłyszałam) i otrzymałem(otrzymałam), ślubuję osiągnąć jej prawdziwe znaczenie.

Mantra otwierająca:
Om a ra nam a ra da

Proszę bodhisattwę Awalokiteśwarę, który ochrania ten świat tysiącem swych oczu i rąk, aby użyczył swej wszechogarniającej, doskonałej i pełnej współczucia dhāraṇī.
Składam pokłon bodhisattwie Awalokiteśwarze, który ma wielką moc i łagodny wygląd, używa każdego z tysiąca swych ramion, by chronić ten świat, a bystre spojrzenie tysiąca jego oczu przenika każdą część tego świata.
Nieskazitelna mowa Awalokiteśwary naucza tajemnych znaczeń. Nieustannie ukazuje nam pusty, współczujący umysł. Awalokiteśwara spełnia nasze życzenia, szybko i całkowicie usuwając całą złą karmę.
Gdy niebo, smok i święte istoty ochraniają nas ze współczuciem, zostanie osiągnięte samjak sambodhi – najwyższe oświecenie. Nowo uzyskane ciało będzie jaśniejącą chorągwią; nowo uzyskany umysł będzie cudem. Z nowym ciałem i umysłem pozbędziemy się całego kurzu tego świata i przekroczymy morze cierpienia, zmierzając w kierunku, który doprowadzi nas do bramy przebudzenia.
Teraz, gdy przyjąłem(przyjęłam) bodhisattwę dzięki spamiętaniu słów pieśni, wszystkie moje życzenia zostaną spełnione.

Z oddaniem powierzam się Kwan Seum Bosal, by jak najszybciej doprowadziła mnie do osiągnięcia wszystkich prawdziwych dharm.
Z oddaniem powierzam się Kwan Seum Bosal, by szybko doprowadziła mnie do otwarcia oka mądrości.
Z oddaniem powierzam się Kwan Seum Bosal, by jak najszybciej doprowadziła mnie  do uratowania tego świata.
Z oddaniem powierzam się Kwan Seum Bosal, by jak najszybciej dostarczyła mi właściwych środków do osiągnięcia przebudzenia.
Z oddaniem powierzam się Kwan Seum Bosal, by doprowadziła mnie na pokład okrętu mądrości. [„okręt mądrości” – pradżnia]Z oddaniem powierzam się Kwan Seum Bosal, by jak najszybciej przeprowadziła mnie przez ocean cierpienia.
Z oddaniem powierzam się Kwan Seum Bosal, by jak najszybciej wprowadziła mnie na ścieżkę wskazań.
Z oddaniem powierzam się Kwan Seum Bosal, by natychmiast doprowadziła mnie do osiągnięcia nirwany.
Z oddaniem powierzam się Kwan Seum Bosal, by natychmiast doprowadziła mnie do osiągnięcia domu pustki.
Z oddaniem powierzam się Kwan Seum Bosal, by jak najszybciej doprowadziła mnie do stanu buddy.

Jeśli trafię na piekielną Górę Noży, noże same połamią się na kawałki.
Jeśli trafię do piekła z kotłami pełnymi wrzącego oleju, olej sam wyparuje.
Jeśli trafię do pozostałych piekieł, każde z nich samo się rozpadnie.
Jeśli trafię do świata głodnych duchów, ich głód zostanie zaspokojony.
Jeśli trafię do świata walczących demonów, one same zaprzestaną walki.
Jeśli trafię do świata zwierząt, one same z siebie osiągną pradżnię.

Przyjmuję Kwan Seum Bosal Mahasal.
Przyjmuję De Se Dżi Bosal Mahasal.
Przyjmuję Czon Su Bosal Mahasal.
Przyjmuję Jo Łi Rjun Bosal Mahasal.
Przyjmuję De Rjun Bosal Mahasal.
Przyjmuję Kwan Dża Dże Bosal Mahasal.
Przyjmuję Dżong Czi Bosal Mahasal.
Przyjmuję Man Łol Bosal Mahasal.
Przyjmuję Su Łol Bosal Mahasal.
Przyjmuję Gun Da Ri Bosal Mahasal.
Przyjmuję Szip Il Mjon Bosal Mahasal.
Przyjmuję Dże De Bosal Mahasal.
Przyjmuję Bonsa Amitabul.


Wielka dhāraṇī

Oddaję cześć Trzem Klejnotom!
Pokłon szlachetnemu bodhisattwie-mahasattwie, który spogląda w dół na świat, wielkiemu oświeconemu, wielkiemu współczującemu!
Om! pokłoniwszy się przed szlachetnym Awalokiteśwarą, który rozprasza wszystkie lęki, oddaję cześć Niebieskoszyjemu!
Wypowiem słowa dhāraṇī serca, która oczyszcza ścieżkę egzystencji wszystkich istot, zapewnia osiągnięcie celu, jest czysta i zwycięska.
Wołam zatem:
Om! Panie, który rozsiewasz olśniewający blask, Panie, który przekraczasz świat!
Przybywaj, wielki bodhisattwo!
Zstąp, zstąp!
Pamiętaj o mojej dhāraṇī serca!
Czyń, czyń swoje dzieło!
Nie ustępuj, nie ustępuj, Zwycięzco, Wielki Zwycięzco!
Wytrwaj, wytrwaj, Władco dhāraṇī. Stań się, stań się moim nieskalanym odbiciem!
Przybądź, przybądź, ślubowanie, ślubowanie nieugiętego władcy, zniszcz wszelką truciznę!
Spiesz się, spiesz się, błagam, spiesz się, spiesz się. Zstąp, zstąp, zstąp, zstąp, zstąp, zstąp!
O oświecony, o oświecony, oświeć mnie, oświeć mnie! O pełen współczucia, Niebieskoszyi, objaw mi się!
Chwała temu, który widzi nas wszystkich! Chwała Tobie, o Zwycięski! Chwała Tobie, o Wielki Zwycięski! Chwała Tobie, o Zwycięski Panie Joginów!
Chwała Tobie, Niebieskoszyi!
Chwała Tobie, który przybierasz postać dzika!
Chwała Tobie, który przybierasz postać człowieka-lwa!
Chwała Tobie, który dzierżysz maczugę!
Chwała Tobie, który dzierżysz koło-dysk!
Chwała Tobie, który trzymasz kwiat lotosu!
Chwała Tobie, Niebieskoszyi umazany świętym popiołem!
Oddaję cześć Trzem Klejnotom!
Pokłon szlachetnemu bodhisattwie, który spogląda z góry na świat!
Chwała Ci, Wielki Oświecony!


Śpiew hołdujący Czterem Kierunkom

Pierwszy, bodhi-mandala, został ustanowiony przez wymazanie złudzeń Wschodu.
Drugi, spokój, został osiągnięty przez wymazanie cierpienia Południa.
Trzeci, kraina szczęśliwości, został osiągnięty przez wymazanie pożądań Zachodu.
Czwarty, wieczna cisza i spokój, został osiągnięty przez wymazanie zmysłowości Północy.


Śpiew wychwalający bodhi-mandalę

Teraz, gdy każda część bodhi-mandali jest wolna od zanieczyszczeń, trzy skarby i niebiański smok zstępują do niej.
Teraz, ponieważ posiadłem(posiadłam) i nieustannie powtarzam cudowną mantrę, jestem chroniony(chroniona) przez wielkie współczucie.


Rytuał skruchy

Teraz żałuję, z głębi serca, za przewinienia, wielkie i małe, jakich się dopuściłem(dopuściłam) od niepamiętnych czasów; ich źródłem było pożądanie, a popełniłem(popełniłam) je myślą, słowem i uczynkiem.

Dwanaście wersów śpiewu skruchy i imiona dwunastu bodhisattwów:
czam dże op czang bo sung dżang bul
bo klang łang hła rjom dżo bul
il cze hjang hła dża dże rjong łang bul
bek ok hang ha sa gjo dżong bul
dżin łi dok bul
gum gang gjon gang so bok ke san bul
bo głang łol dżon mjo um dżon łang bul
hłan hi dżang man ni bo dżok bul
mu dżin hjang sung łang bul
sa dża łol bul
hłan hi dżang om dżu łang bul
dże bo dang ma ni sung głang bul

Teraz żałuję odbierania życia.
Teraz żałuję dopuszczania się kradzieży.
Teraz żałuję wyrządzania krzywdy w relacjach seksualnych.
Teraz żałuję kłamstwa.
Teraz żałuję próżnej mowy.
Teraz żałuję obelżywej mowy.
Teraz żałuję przewrotnej mowy.
Teraz żałuję ciągłego nienasycenia seksualnego.
Teraz żałuję wpadania w gniew.
Teraz żałuję głupiego postępowania.

Cała nasza karma zgromadzona przez miliony kalp zostaje całkowicie usunięta przez jedną myśl, tak jak ogień niszczy suchą trawę, wypalając ją doszczętnie.
Nasza karma nie ma własnej natury, wyrasta z naszych umysłów. Jeśli nasze umysły znikną, wtedy nasza karma również zniknie.
Jedynym sposobem, by wyrazić skruchę, jest pozwolenie, by umysł i karma zniknęły, oraz osiągnięcie pustki.

Mantra skruchy:
Om sal ba mot cza mo dżi sadaja sabaha

Jeśli z czystym umysłem naśladujesz szlachetne czyny bodhisattwy Dżundże, nie pojawią się żadne trudności i niezależnie od tego, czy odrodzisz się jako budda w niebie, czy jako ludzka istota, szczęście buddy będzie ci zawsze towarzyszyć.

Przyjmuję wielką Dżundże Bosal, która jest matką siedmiu miliardów buddów.

Mantra oczyszczająca krainę dharmy:
Om nam

Mantra ochronna:
Om czi rim

Sześciosylabowa mantra, która ukazuje niezgłębiony pierwotny umysł Kwan Seum Bosal:
Om ma ni ban me hum

Mantra bodhisattwy Dżundże:
Om dżare dżure dżundże sabaha burim

Teraz, gdy ślubuję z oddaniem recytować wielką mantrę Dżundże i utrzymywać umysł bodhi, jestem pewien(pewna), że znajdę się na właściwej ścieżce praktyki samadhi i mądrości, i że ujrzę jasność, by spełniać miłosierne i szlachetne uczynki, osiągnąć zwycięskie powodzenie i stan buddy wraz ze wszystkimi ludźmi tego świata.


Dziesięć wielkich ślubowań

Będę się zawsze trzymał(trzymała) z dala od trzech złych ścieżek.
Szybko odetnę pożądanie, nienawiść i niewiedzę.
Będę zawsze słuchał(słuchała) Buddy, dharmy i sangi.
Będę pilnie kultywował(kultywowała) wskazania, medytację i mądrość.
Będę bezustannie pielęgnował(pielęgnowała) naukę Buddy.
Nigdy nie porzucę umysłu oświecenia.
Będę zawsze odradzać się w sprzyjających warunkach.
Szybko dojrzę naturę buddy.
Rozprzestrzenię się na cały wszechświat.
Dobrowolnie uratuję wszystkie istoty.


Cztery wielkie ślubowania

Czujące istoty są niezliczone, ślubujemy je wszystkie wyzwolić.
Iluzje są nieprzebrane, ślubujemy je wszystkie wykorzenić.
Nauki są niewyczerpane, ślubujemy je wszystkie zgłębić.
Droga Buddy jest doskonała, ślubujemy ją osiągnąć.


Schronienie w Trzech Klejnotach

Przyjmuję schronienie w Buddzie, który jest obecny we wszystkich dziesięciu kierunkach.
Przyjmuję schronienie w dharmie, która jest obecna we wszystkich dziesięciu kierunkach.
Przyjmuję schronienie w sandze, która jest obecna we wszystkich dziesięciu kierunkach.Komentarz do sutry