Świat Saha

Świat Saha – (sanskr. sahāloka lub sahālokadhātu; dosł. 'świat znoszenia, wytrwałości’); wszechświat; nasz świat. Nazwa pochodzi od tego, że wszystkie zamieszkujące go istoty muszą znosić cierpienia, emocje oraz trudności. Sanskrycki termin sahā oznacza również 'razem z, wspólnie’, można więc rozumieć świat Saha jako sferę, w której przyczyny karmiczne i ich skutki są ze sobą nierozerwalnie związane. W buddyzmie mahajany termin ten odnosi się do świata, w którym nauczał Budda Siakjamuni. Niektóre teksty utożsamiają tę krainę z kontynentem Dziambudwipa (na którym żyją ludzie), inne ze wszystkimi czterema kontynentami świata opisanego przez kosmologię buddyjską, a jeszcze inne z całym kosmosem. Zawsze jednak przeciwstawiany jest nirwanie czy czystej krainie buddy.

Świat Saha dzieli się na trzy sfery (królestwa, światy) – pożądania, foremną i bezforemną. Odniesienia do niego pojawiają się w kilku sutrach, m.in. w Sutrze Wimalakirtiego i Sutrze Lotosu.