Tradycja

Bodhidharma
Bodhidharma

Interesuje nas twórczy dialog z tradycją koreańskiego buddyzmu sŏn (chiń. czan; jap. zen): szacunek dla nauczania łączymy z krytycznym stosunkiem do dziejów buddyzmu, dostrzegając w nich dobre i złe strony, budujące przykłady i ważne przestrogi.

W tym dziale prezentowane są teksty odnoszące się do dziejów buddyzmu, przede wszystkim koreańskiego: opracowania historyczne, relacje podróżnicze oraz utwory literackie.

Dzieje buddyzmu koreańskiego

Słownik postaci i pojęć