Wiersze Toeonga Sŏngchŏla (1912–1993)


Wiersz oświecenia

Żółta Rzeka płynie na zachód,
Na szczyt góry Kunlun*,
Słońce i księżyc tracą swoje światło, a ziemia opada,
Uśmiecham się raz i odwracam,
Niebieska góra stoi pośród białych chmur tak jak poprzednio.Doskonałe oświecenie przenika wszystko,
Spokój i niszczenie to nie dwa.
Wszystko, co jest widoczne, jest Awalokiteśwarą,
Jedyne, co jest słyszalne, to mistyczny dźwięk.
Nie ma innej prawdy niż widzenie i słyszenie.
Czy rozumiesz to?
Góra jest górą, woda jest wodą.Otwarcie oka

Musisz otworzyć oko serca,
Oko, które wszystko widzi wyraźnie.
Kiedy je otworzysz,
Zrozumiesz, że byłeś już buddą nawet przed narodzinami,
Że jesteś i zawsze będziesz oświecony.
To właśnie rozumiemy, gdy dostrzegamy swoją naturę buddy, swoją pierwotną twarz.
Gdy otworzysz oko i zobaczysz wszystko właśnie takie, jakie jest,
Zrozumiesz, że góry są górami, a wody – wodami.

Tłum. z jęz. ang.: Leszek Wojas


*Góra Kunlun była w mitologii chińskiej uważana za świętą górę kosmiczną, oś świata, łączącą ziemię i niebo. Uważano ją za Zachodni Raj, siedzibę Najwyższego Bóstwa oraz innych bogów i nieśmiertelnych istot. Do najważniejszych mieszkańców mieli zaliczać się Żółty Cesarz i bogini Królowa Matka Zachodu (Xiwangmu).
Była rozmaicie lokowana: według rozdziału jedenastego Księgi Gór i Mórz (Shanhaijing) leży na północnym zachodzie, natomiast rozdział szesnasty mówi, że znajduje się ona na południe od zachodniego morza; inne źródła umieszczają ją w centrum Ziemi. Niektórzy wierzyli, że Kunlun znajduje się na „dalekim” zachodzie; w tym przypadku domniemana lokalizacja, wraz z postępem wiedzy geograficznej, była przesuwana coraz dalej na zachód,.
Czasami mityczna góra Kunlun była utożsamiana z górami Kunlun (Kūnlún Shān), rozciągającym się na długości ok. 2500 km łańcuchem górskim w zachodnich Chinach, na północnym skraju Wyżyny Tybetańskiej, łączącym Karakorum na zachodzie i Ałtyn-Tag na wschodzie. Jego przedłużeniem jest m.in. łańcuch górski Bayan Har Shan, w którym bierze początek Żółta Rzeka (Huang He).