Wimalakirti

Wimalakirti (sanskryt: vimala „nierdzewny, nieskalany”, kīrti „sława, chwała, reputacja”) – centralna postać w Sutrze Wimalakirtiego (Vimalakīrti Nirdeśa Sūtra). W sutrze tej jest mowa o mieście Waisiali jako o miejscu, w którym przebywał świecki bodhisattwa Liczawi Wimalakirti. Jest on przedstawiany jako wzorowy świecki wyznawca buddyzmu, hojnie wspierający materialnie działalność Buddy Gautamy i nieustępujący mądrością ani zrozumieniem nauk Buddy żadnemu z przedstawionych w sutrze bodhisattwów. W przeciwieństwie do niektórych innych postaci literatury mahajany jest on często uważany za postać historyczną, a nie mityczną czy legendarną.