Kongan

Kongan („publiczny przypadek”; chiń. gōng’àn, jap. kōan) – paradoksalne pytanie lub opowieść; praca z nim stanowi jedną z metod praktyki buddyzmu sŏn. Specyficzna konstrukcja konganu stwarza wyzwanie dla logiki, kwestionując schematy i nawyki myślowe, dzięki czemu możliwe staje się uwolnienie od nich.