Nauczanie w formie poetyckiej


Wstęp – koreańska poezja sŏn


W buddyjskiej tradycji uważa się, że pierwszy wiersz związany z doświadczeniem przebudzenia stworzył sam Budda Siakjamuni, który tuż po jego osiągnięciu wygłosił Pieśń Zwycięstwa. Weszła ona w skład Dhammapady (153-154):

Wiele razy rodziłem się w świecie sansary i wędrowałem na próżno,
poszukując budowniczego tego domu (życia). Powracające narodziny są prawdziwym cierpieniem.
O budowniczy, teraz cię dostrzegam! Już nie wzniesiesz ponownie tego domu. Twe krokwie zostały połamane, kalenica strzaskana. Mój umysł osiągnął to, co Nieuwarunkowane: zniszczyłem pragnienia.

Dlatego też od samego początku buddyzmu wiersze oświecenia były traktowane jako wyraz i świadectwo kluczowego doświadczenia w rozwoju duchowym; często spisywano je i pieczołowicie przechowywano.

czytaj więcej >>


Wiersze koreańskich mistrzów sŏn

Pojo Chinul (1158–1210)

Hyesim Chingak (1178–1234)

Taego Poŭ (1301–1382)

Sŏsan Taesa (Cheongheodang; 1520–1604)

Jeonggwan Ilseon (1533–1608)

Soyodang Taeneung (1562–1649)

Wolbong (1624–?)

Baegam Seongchong (1631–1700)

Woljŏ Doan (1638–1715)

Ch’oŭi Ŭisun (1786–1866)

Kyŏnghŏ Sŏngu (1849–1912)

Seung Sahn (1927–2004)
Zapraszamy do posłuchania wierszy czterech koreańskich mistrzów sŏn: Taego Pŏu, Sŏsana Taesy, Jeonggwana Ilseona i Soyodanga Taeneunga.


Zapraszamy do posłuchania wierszy kolejnych czterech mistrzów sŏn: Hyesim Chingak, Wolbong, Baegam Seongchong i Kyŏnghŏ Sŏngu.