Wielka Dharani

szin-mjo dżang-gu de-da-ra-ni
na-mo-ra da-na da-ra ja-ja
na-mak ar-ja ba-ro-gi-dże se-ba-ra-ja
mo-dżi sa-da-ba-ja
ma-ha sa-da-ba-ja
ma-ha ga-ro-ni-ka-ja

om sal-ba-ba-je su da-ra-na
ga-ra-ja da-sa-mjong
na-mak-ka-ri-da-ba
i-mam ar-ja ba-ro-gi-dże
se-ba-ra da-ba i-ra-gan-ta
na-mak ha-ri-na-ja ma-bal-ta
i-sa-mi sal-bal-ta sa-da-nam
su-ban a-je-jom sal-ba bo-da-nam
pa-ba-mar-a mi-su-da-kam da-nja-ta

om a-ro-ge a-ro-ga
ma-dżi-ro-ga dżi-ga-ran-dże
he-he-ha-re ma-ha mo-dżi sa-da-ba
sa-ma-ra sa-ma-ra ha-ri-na-ja
ku-ro-ku-ro kal-ma sa-da-ja sa-da-ja

do-ro-do-ro mi-jon-dże
ma-ha mi-jon-dże da-ra da-ra
da-rin na-re se-ba-ra dża-ra dża-ra
ma-ra-mi-ma-ra a-ma-ra
mol-dże-je he-he ro-ge se-ba-ra
ra-a mi-sa-mi na-sa-ja
na-be sa-mi sa-mi na-sa-ja

mo-ha dżara mi-sa-mi
na-sa-ja ho-ro-ho-ro ma-ra-ho-ro
ha-re ba na-ma-na-ba
sa-ra sa-ra szi-ri szi-ri
so-ro so-ro mot-cza mot-cza
mo-da-ja mo-da-ja
me-da-ri-ja ni-ra gan-ta
ga-ma-sa nal-sa-nam
ba-ra-ha-ra-na-ja

ma-nak sa-ba-ha
szi-ta-ja sa-ba-ha
ma-ha-szi-ta-ja sa-ba-ha
szi-ta-ju-je se-ba-ra-ja sa-ba-ha
ni-ra-gan-ta-ja sa-ba-ha
ba-ra-ha mok-ka szing-ha
mok-ka-ja sa-ba-ha

pa-na-ma ha-ta-ja sa-ba-ha
dża-ga-ra jok-ta-ja sa-ba-ha
sang-ka som-na-ne mo-da-na-ja sa-ba-ha
ma-ha-ra gu-ta da-ra-ja sa-ba-ha
pa-ma-sa gan-ta i-sa-szi cze-da
ga-rin-na i-na-ja sa-ba-ha

mia-ga-ra dżal-ma ni-ba
sa-na-ja sa-ba-ha na-mo-ra
da-na-da-ra ja-ja
na-mak ar-ja ba-ro-gi-dże se-ba-ra-ja
sa-ba-ha

Tłumaczenie i komentarz