Nauczanie

W naszej praktyce czerpiemy przede wszystkim z tradycji koreańskiego buddyzmu sŏn (chiń. czan; jap. zen): inspirują nas zarówno dawni wielcy mistrzowie, jak i kontynuujący ich dzieło współcześni nauczyciele —  w Korei oraz na Zachodzie — którzy dążą do rozwijania nauk buddyjskich w sposób dostosowany do realiów współczesnego świata.

Diagram Ŭisanga, wyrażający istotę nauk hwaŏm

W tym dziale prezentowane jest nauczanie ważnych dla nas nauczycieli oraz teksty odnoszące się do tradycji i praktyk buddyzmu koreańskiego, między innymi komentarze do sutr. Zamieszczamy tu także wiersze mistrzów buddyjskich ze względu na wagę tej formy przekazu w tradycji buddyzmu. Duże znaczenie mają dla nas wykłady i mowy wygłaszane podczas odosobnień i spotkań organizowanych przez naszą grupę.

Komentarze do sutr

Kategorie tematyczne nauczania

Teksty nauczania

Mowy i wykłady

Nauczanie w formie poetyckiej