Nauczanie w formie poetyckiej


WPROWADZENIE


W buddyjskiej tradycji uważa się, że pierwszy wiersz związany z doświadczeniem przebudzenia stworzył sam Budda Siakjamuni, który tuż po jego osiągnięciu wygłosił Pieśń Zwycięstwa. Weszła ona w skład Dhammapady (153-154):

Wiele razy rodziłem się w świecie sansary i wędrowałem na próżno,
poszukując budowniczego tego domu (życia). Powracające narodziny są prawdziwym cierpieniem.
O budowniczy, teraz cię dostrzegam! Już nie wzniesiesz ponownie tego domu. Twe krokwie zostały połamane, kalenica strzaskana. Mój umysł osiągnął to, co Nieuwarunkowane: zniszczyłem pragnienia.

Dlatego też od samego początku buddyzmu wiersze oświecenia były traktowane jako wyraz i świadectwo kluczowego doświadczenia w rozwoju duchowym; często spisywano je i pieczołowicie przechowywano.

czytaj więcej >>


Wiersze koreańskich mistrzów sŏn

Pojo Chinul (1158–1210)

Hyesim Chingak (1178–1234)

Taego Poŭ (1301–1382)

Sŏsan Taesa (Cheongheodang; 1520–1604)

Jeonggwan Ilseon (1533–1608)

Soyodang Taeneung (1562–1649)

Wolbong (1624–?)

Baegam Seongchong (1631–1700)

Woljŏ Doan (1638–1715)

Ch’oŭi Ŭisun (1786–1866)

Kyŏnghŏ Sŏngu (1849–1912)

Kusan Suryŏn (1909–1983)

Toeong Sŏngchŏl (Seongcheol; 1912–1993)

Seung Sahn (1927–2004)
Zapraszamy do posłuchania wierszy czterech koreańskich mistrzów sŏn: Taego Pŏu, Sŏsana Taesy, Jeonggwana Ilseona i Soyodanga Taeneunga.


Zapraszamy do posłuchania wierszy kolejnych czterech mistrzów sŏn: Hyesim Chingak, Wolbong, Baegam Seongchong i Kyŏnghŏ Sŏngu.
Wiersze z tradycji czan

Pang Yun Jushi (740–808)

Xu Yun (1840?–1959)