Mowy i wykłady

(wygłoszone na odosobnieniach i spotkaniach Warszawskiej Grupy Zen)


Leszek Wojas – „Umysł wielkiego wątpienia w praktyce huatou/hwadu w chińskim czan i koreańskim sŏn” – wykład wygłoszony podczas odosobnienia 03.2024

Leszek Wojas i Beata Łazarz – „Cykl 10 obrazów pasterskich w koreańskim zen” – wykład wygłoszony podczas odosobnienia 11. 2023

Leszek Wojas – „Czy „zbiorowy umysł” jest iluzją naszych czasów?” – mowa z odosobnienia 10.2023

Leszek Wojas – „O prawdziwej naturze i naturze buddy w tekstach nauczania koreańskich mistrzów zen” – wykład wygłoszony podczas odosobnienia 08.2023

Leszek Wojas – „Koreańscy mistrzowie zen o medytacji hwadu” – wykład wygłoszony podczas odosobnienia 03.2023

Leszek Wojas – „Aspekty etyczne w nauczaniu koreańskich mistrzów zen” – wykład wygłoszony podczas odosobnienia 11.2022

Bop Son – „Praktykowanie z umysłem początkującego” – mowa z odosobnienia 07.2022

Leszek Wojas – „Wojna i medytacja” – mowa z odosobnienia 06.2022

Leszek Wojas – „Czy można wyłączyć własną głowę?” – mowa z odosobnienia 12.2021

Leszek Wojas – „Pandemia i cztery rodzaje koni” – mowa z odosobnienia 06.2021

Hae Mahn Sunim – „Praktyka hwadu jako ścieżka prowadząca do kresu cierpienia” – mowa z odosobnienia 10.2020

Leszek Wojas – „Ekologia, zmiany klimatu i praktyka zen” – mowa z odosobnienia 06.2020

Leszek Wojas – „Buddyjska matematyka, matematyka zen” – mowa z odosobnienia 08.2019

Hae Mahn Sunim – „O trzech poziomach wskazań” – mowa z ceremonii wskazań 06.2019

Hae Mahn Sunim – „Znaczenie wirja paramity w praktyce buddyjskiej” – mowa z odosobnienia 06.2019

Leszek Wojas – ,,Jak nie być doskonałym” – mowa z odosobnienia 04.2019

Hae Mahn Sunim – „Medytacja hwadu jako praktykowanie Pradżni Paramity” – mowa z odosobnienia 10.2018

Leszek Wojas – „Opowieść szewca” – mowa z odosobnienia 08.2018

Leszek Wojas – „Umysł «wystarczy»” – mowa z odosobnienia 06.2018

Hae Mahn Sunim – „Koreańska praktyka konganów hwadu” – wykład 04.2018

Leszek Wojas – „Nauczanie «nie wiem»” – mowa z odosobnienia 02.2018

Leszek Wojas – „Buddyjskie podejście do czasu” – mowa z odosobnienia 11.2017

Leszek Wojas – „Sutra serca, zen i fizyka” – mowa z odosobnienia 02.2017

Leszek Wojas – „Czy ten świat się zmienia?” – mowa z odosobnienia 10.2016