Teksty


Nauczanie koreańskich mistrzów sŏnPojo Chinul (1158–1210) – „Nagłe przebudzenie i stopniowa kultywacja”

Pojo Chinul (1158–1210) – „Praktyka wypasania wołu (fragment)”

Pojo Chinul (1158–1210) – „Przebudzenie się do swojej prawdziwej natury”

Pojo Chinul (1158–1210) – „Rozumienie jako przeszkoda”

Pojo Chinul (1158–1210) – „Równowaga pomiędzy samadhi i pradżnią (fragment)”

Hyesim Chingak (1178–1234) – „Formalna mowa w świątyni Dansok”

Hyesim Chingak (1178–1234) – „Instrukcje dla wiceministra Ki”

Hyesim Chingak (1178–1234) – „Mowa o uspokajaniu umysłu”

Hyesim Chingak (1178–1234) – „Mowa o wyzwoleniu”

Baegun Kyŏnghan (1299–1374) – „Czym jest to, co jest pierwotnie czyste i jasne?”

Baegun Kyŏnghan (1299–1374) – „Instrukcje dla zgromadzonych”

Baegun Kyŏnghan (1299–1374) – „List z instrukcjami dla ministra księcia Yi”

Baegun Kyŏnghan (1299–1374) – „Mowa o wiośnie”

Taego Poŭ (1301–1382) – „Instrukcje dla Myodang, żony pana Ansana”

Taego Poŭ (1301–1382) – „Instrukcje dla świeckiego ucznia Saje”

Taego Poŭ (1301–1382) – „O praktyce hwadu (odpowiedź na list świeckiego ucznia Bangsana)”

Naong Hyegŭn (1320–1376) – „Formalna mowa na zakończenie odosobnienia”

Naong Hyegŭn (1320–1376) – „Publiczna mowa przy wejściu do dworskiej świątyni”

Sŏsan Taesa (1520–1604) – „Bez przywiązania”

Sŏsan Taesa (1520–1604) – „Łamanie wskazań”

Sŏsan Taesa (1520–1604) – „Martwe słowa i żywe słowa”

Sŏsan Taesa (1520–1604) – „Osiąganie nirwany”

Sŏsan Taesa (1520–1604) – „Pragnienia i pożądanie”

Sŏsan Taesa (1520–1604) – „Praktyka hwadu”

Sŏsan Taesa (1520–1604) – „Praktyka hwadu w codziennym życiu”

Sŏsan Taesa (1520–1604) – „Rodzaje chorób w praktyce hwadu”

Sŏsan Taesa (1520–1604) – „Wiara w swoje prawdziwe «ja» a poczucie dumy”

Sŏsan Taesa (1520–1604) – „Wielka miłość, wielkie współczucie”

Sŏsan Taesa (1520–1604) – „Zasługa ze słuchania nauk”

Kyŏnghŏ Sŏngu (1849–1912) – „Historia drobiny pyłu”

Kyŏnghŏ Sŏngu (1849–1912) – „List do świeckiego ucznia Ja-Ama”

Kyŏnghŏ Sŏngu (1849–1912) – „Mowa z wysokiego podium”

Kyŏnghŏ Sŏngu (1849–1912) – „Ryk wodnego wołu (fragment)”

Mangong Wŏlmyŏn (1872–1946) – „Ja” i konieczność odnalezienia „ja”

Hyobong Hangnul (1888–1966) – „Mowa Dharmy w Dzień Oświecenia Buddy”

Kusan Suryŏn (1909–1983) – „Iluzja osiągnięcia”

Kusan Suryŏn (1909–1983) – „Mowa wygłoszona na zimowym odosobnieniu w świątyni Songgwangsa”

Kusan Suryŏn (1909–1983) – „Praktyka hwadu”

Toeong Sŏngchŏl (Seongcheol; 1912–1993) – „O dharmach, które ani nie powstają, ani nie wygasają (fragment)”

Toeong Sŏngchŏl (Seongcheol; 1912–1993) – „Skąd pochodzi życie i dokąd zmierza?”

Toeong Sŏngchŏl (Seongcheol; 1912–1993) – „Środkowa droga”

Toeong Sŏngchŏl (1912–1993) – „Wszystko pochodzi z umysłu (fragment)”