O nas

Praktykujemy zen w stylu koreańskim, inspirując się nauczaniem mistrza Seung Sahna. Jesteśmy grupą buddyjską nowego typu. Przyjęliśmy zasady funkcjonowania, które nie zostały zaczerpnięte ze wzorów azjatyckich, lecz w świadomy sposób wybrane i określone przez ogół członków. Tworzymy wspólnotę, w ramach której wszyscy mają równe prawa: każdy ma wpływ na sposób funkcjonowania grupy, każdy też ponosi odpowiedzialność za jej dobro i rozwój. Kluczowe znaczenie mają dla nas: szacunek i przyjaźń, otwartość i szczerość w rozmowach, demokratyczny sposób podejmowania decyzji oraz przejrzystość działania. Ważnym elementem naszej praktyki jest wspólne podejmowanie różnego typu przedsięwzięć oraz wzajemne wspieranie się tak w sprawach zasadniczych, jak i w drobnych.

Opowiadamy się za jawnością i rzetelnością przekazywanej wiedzy oraz odróżnianiem istoty nauczania od jego zmiennych form historycznych i kulturowych. Propagujemy buddyjski ekumenizm. Jesteśmy otwarci na kontakty i realizowanie wspólnych działań z innymi grupami i szkołami buddyjskimi.

Grupę tworzą zarówno osoby z długim stażem praktyki (nawet ponad 30 lat), jak i praktykujące od niedawna; zarówno takie, które od początku były związane ze stylem koreańskim, jak i mające doświadczenie w innych tradycjach.

Zapraszamy wszystkich, którym odpowiadają przyjęte przez nas cele i zasady funkcjonowania!