Rozważania

Budda, Odilon Redon (1904)
Budda, Odilon Redon (1904)

Ważne jest dla nas, by buddyzm i jego dzieje, zarówno w Azji, jak i na Zachodzie, były przedstawiane w sposób obiektywny i wyważony, uwzględniający uwarunkowania historyczne, społeczne i kulturowe. Szczególnie interesujące jest dla nas dopełnianie się i wzajemne przenikanie myśli buddyjskiej i zachodniej w różnych sferach, między innymi filozofii, psychologii, literatury i sztuki. Ważna jest również refleksja nad możliwościami wykorzystania dorobku myśli buddyjskiej jako inspiracji dla badań naukowych, zarówno w naukach humanistycznych, jak i ścisłych. Nie zabraknie także ogólnych rozważań związanych z tematyką buddyjską. Zamieszczamy tu poświęcone tym zagadnieniom teksty, które napisali członkowie naszej grupy na potrzeby tej strony.

Rozważania buddyjskie

Buddyzm a filozofia

Buddyzm a literatura

Buddyzm a historia