Tradycja

Bodhidharma
Bodhidharma

W naszej praktyce czerpiemy przede wszystkim z tradycji koreańskiego buddyzmu sŏn (chin. czan; jap. zen): inspirują nas zarówno dawni wielcy nauczyciele, jak i mistrz Seung Sahn, który podjął cenną próbę przekazania buddyjskich nauk ludziom Zachodu w sposób dostosowany do realiów współczesnego świata. Interesuje nas przy tym twórczy dialog z tradycją: szacunek dla nauczania łączymy z krytycznym stosunkiem do dziejów buddyzmu, dostrzegając w nich dobre i złe strony, budujące przykłady i ważne przestrogi.

W tym dziale prezentowane jest nauczanie ważnych dla nas mistrzów buddyjskich oraz teksty odnoszące się do dziejów buddyzmu, przede wszystkim koreańskiego: opracowania historyczne, relacje podróżnicze oraz utwory literackie.