O stronie

Ta strona internetowa powstała dzięki pracy i zaangażowaniu członków naszej grupy. Niezwykle cenna była także życzliwa pomoc osób spoza sangi. W szczególności chcielibyśmy podziękować dwóm osobom:

Kubie Jurkowskiemu (www.kubajurkowski.com), który zgodził się na wykorzystanie jednego ze swoich pięknych zdjęć Warszawy:

Kuba Jurkowski - Warszawa
Kuba Jurkowski – Warszawa

Katarzynie Misiak, która specjalnie dla nas stworzyła kaligrafię ze znakiem kanji oznaczającym cichą medytację lub medytacyjne wchłonięcie (sanskr. dhjana):

Katarzyna Misiak - dhjana
Katarzyna Misiak – dhjana


Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie tłumaczenia tekstów nauczania zamieszczone na stronie zostały opracowane na podstawie tekstów mów umieszczonych na stronie Zakonu Czogje Buddyzmu Koreańskiego (http://www.koreanbuddhism.net/) oraz wydanej przez ten Zakon serii Collected Works of Korean Buddhism.
Celem szeroko zakrojonego projektu przetłumaczenia tekstów najważniejszych mistrzów buddyzmu koreańskiego na język angielski było, zgodnie z deklaracją jego inicjatorów,  „upowszechnienie na całym świecie wiedzy o koreańskiej tradycji buddyjskiej, która do tej pory nie cieszyła się takim uznaniem, na jakie zasługuje. […] W celu umożliwienia jak najszerszego dostępu zarówno do koreańskiej, jak i angielskiej wersji tego zbioru, wszystkie tomy w wersji cyfrowej zostaną  udostępnione on-line, tak aby każdy, kto ma dostęp do Internetu, mógł zapoznać się z tymi tekstami. Ze wszystkich rodzajów darów najcenniejszy jest dar Dharmy, zatem właśnie poprzez dzielenie się tymi naukami pragniemy głosić ludziom na całym świecie mądrość i współczucie buddyzmu koreańskiego, jak również ducha wzajemnego zrozumienia i jedności”.

Collected Works of Korean Buddhism są dostępne on-line pod adresem: http://www.acmuller.net/kor-bud/collected_works.html