Wykład Dharmy 08.2023

Dnia 5 sierpnia 2023 r. w Warszawie odbył się wykład Dharmy „O prawdziwej naturze i naturze buddy w tekstach nauczania koreańskich mistrzów zen”. Wykład wygłosił Leszek Wojas.

Pojawiający się w literaturze buddyjskiej na Zachodzie termin „natura buddy” jest używany w tłumaczeniach jako odpowiednik kilku pokrewnych terminów, takich jak: tathagatagarbha (korzeń, esencja tathagaty) czy buddhadhatu (sfera, królestwo, podłoże Buddy).

Chociaż terminy te mają różne odcienie interpretacyjne, łączy je podobny, wspólny rdzeń znaczeniowy: każda istota posiada prawdziwą naturę i potencjał do rozpoznania tej prawdziwej natury, a tym samym do osiągnięcia stanu buddy.

W niniejszym wykładzie przedstawione zostały fragmenty nauczania na temat prawdziwej natury i natury buddy następujących koreańskich mistrzów sŏn: Pojo Chinula, Baeguna Kyŏnghana, Kyŏnghŏ Sŏngu, Mangonga Wŏlmyŏna, Toeonga Sŏngchŏla i Jinje Beopwona.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wykładu, oraz do lektury transkrypcji wykładu 🙂