Wykład Dharmy 11.2022

Dnia 26 listopada 2022 r. w Warszawie odbył się wykład Dharmy „Aspekty etyczne w nauczaniu koreańskich mistrzów zen”. Wykład wygłosił Leszek Wojas.

Palijskie słowo śīla jest buddyjskim terminem określającym etykę, moralność, etyczną dyscyplinę, zbiór reguł właściwego postępowania na buddyjskiej ścieżce. Śīla, obok samadhi i pradżni, jest jedną z trzech fundamentalnych praktyk buddyjskich. Z tego względu aspekty etyczne pojawiają się również w nauczaniu wielu koreańskich mistrzów sŏn. Zaprezentowane zostały fragmenty nauczania trzech słynnych mistrzów, żyjących w różnych epokach: Pojo Chinula, Sŏsana Taesy i Toeonga Sŏngchŏla.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wykładu 🙂

Zapraszamy także do przeczytania transkrypcji wykładu.